1. Kỹ năng mềm

Làm sao để phát hiện lời nói dối

Chúng ta nghe 10-200 lời nói dối mỗi ngày, làm sao để phát hiện lời nõi dối? Lão Tử lại có câu: Lời nói chân thật thì không hoa mỹlời nói hoa mĩ thì không chân thật. Vì sao lại thế, liệu có cách nào phát hiện lời nói dối không? Hãy thử xem video để có câu trả lời nhé:

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Hãy nghiên cứu quyển "Đọc vị bất kỳ ai".

Trả lời

Hãy nghiên cứu quyển "Đọc vị bất kỳ ai".