Làm sao mới có thể yêu bản thân?

Từ khóa: yêu bản thân, Tâm sự cuộc sống

Nhiều người cứ nghĩ việc nuông chiều bản thân quá mức như ăn uống thả ga không điều độ, để bản thân bị rơi vào tình trạng béo phì, không quan tâm những lời góp ý chân thành của người khác về cách sinh hoạt toxic, gây hại sức khỏe của bản thân.... là yêu bản thân nhưng điều này thực sự rất sai lầm.

Mình nghĩ cái quan trọng khi yêu bản thân là có trách nhiệm với bản thân cơ. Tức là phải cố làm bản thân tốt lên nhưng không áp lực bản thân quá mức ấy. Chứ có những người nuông chiều bản thân quá mức thì không thể gọi là yêu bản thân được. Yêu bản thân là biết cách chấp nhận bản thân mình, biết học cách tự bảo vệ bản thân. Biết thừa nhận khuyết điểm của mình và thay đổi nó theo chiều hướng tốt hơn.

Trả lời

Nhiều người cứ nghĩ việc nuông chiều bản thân quá mức như ăn uống thả ga không điều độ, để bản thân bị rơi vào tình trạng béo phì, không quan tâm những lời góp ý chân thành của người khác về cách sinh hoạt toxic, gây hại sức khỏe của bản thân.... là yêu bản thân nhưng điều này thực sự rất sai lầm.

Mình nghĩ cái quan trọng khi yêu bản thân là có trách nhiệm với bản thân cơ. Tức là phải cố làm bản thân tốt lên nhưng không áp lực bản thân quá mức ấy. Chứ có những người nuông chiều bản thân quá mức thì không thể gọi là yêu bản thân được. Yêu bản thân là biết cách chấp nhận bản thân mình, biết học cách tự bảo vệ bản thân. Biết thừa nhận khuyết điểm của mình và thay đổi nó theo chiều hướng tốt hơn.