Bạn nghĩ BMW muốn truyền tải thông điệp gì khi thiết kế avatar và logo mờ như vậy?

Mình trước: Chúng tôi đang tuyển designer =))

https://cdn.noron.vn/2022/01/11/7591170533232998-1641870218.jpg
Từ khóa: bmw, avatar, logo, Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Kinh doanh và Khởi nghiệp, Hội hoạ

Mình có thấy 1 bạn nói khá hay nên chia sẻ cho các bạn =))) Mấy đốm sáng tượng trưng cho giọt bắn của người bị nhiễm Covid. Logo BMW hình tròn tượng trưng cho cái khiên của Captain America.

Biểu tượng của BMW truyền tải 2 thông điệp:

- Hãy đảm bảo 5K.

- Ngồi trong xe BMW sẽ giúp bạn miễn nhiễm với Covid.

Trả lời

Mình có thấy 1 bạn nói khá hay nên chia sẻ cho các bạn =))) Mấy đốm sáng tượng trưng cho giọt bắn của người bị nhiễm Covid. Logo BMW hình tròn tượng trưng cho cái khiên của Captain America.

Biểu tượng của BMW truyền tải 2 thông điệp:

- Hãy đảm bảo 5K.

- Ngồi trong xe BMW sẽ giúp bạn miễn nhiễm với Covid.