Làm thế nào để bạn nhận diện 1 người thông minh trong 3 phút?

  1. Phong cách sống

  2. Tư duy

Trong 1 khoảng thời gian ngắn làm sao để có thể đánh giá đó có phải là một người thông minh hay không?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tư duy

Mình đặc biệt nhậy cảm với "nhân tài" nên thường chỉ cần tiếp xúc gần độ vài giây là mình có thể cảm nhận một người có thông minh hay có những điều đặc biệt xứng đáng được xếp là nhân tài hay không.

Lúc trước mình nghĩ nó liên quan tới kỹ năng quan sát về nhân tướng học, nhưng sau này mình mới biết nó liên quan tới sóng não. Mỗi người đều có mức năng lượng khác nhau. Nhưng người có mức năng lượng cao đều sẽ đặc biệt theo cách nào đó. Mà năng lượng là thứ có thể cảm nhận được. Có thể sensor của mình nhậy hơn người thường một chút.

https://cdn.noron.vn/2021/10/26/922022992145240-1635215352.jpg

Sóng não có thể cảm nhận được

Năng lực này của mình có thể hơi lạ với số đông nhưng thực ra không đặc biệt. Mình biết cũng có nhiều người có năng lực này. Nó giúp ích rất nhiều cho mình trong việc tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển dụng nhân tài cho các doanh nghiệp của mình.

Trả lời

Mình đặc biệt nhậy cảm với "nhân tài" nên thường chỉ cần tiếp xúc gần độ vài giây là mình có thể cảm nhận một người có thông minh hay có những điều đặc biệt xứng đáng được xếp là nhân tài hay không.

Lúc trước mình nghĩ nó liên quan tới kỹ năng quan sát về nhân tướng học, nhưng sau này mình mới biết nó liên quan tới sóng não. Mỗi người đều có mức năng lượng khác nhau. Nhưng người có mức năng lượng cao đều sẽ đặc biệt theo cách nào đó. Mà năng lượng là thứ có thể cảm nhận được. Có thể sensor của mình nhậy hơn người thường một chút.

https://cdn.noron.vn/2021/10/26/922022992145240-1635215352.jpg

Sóng não có thể cảm nhận được

Năng lực này của mình có thể hơi lạ với số đông nhưng thực ra không đặc biệt. Mình biết cũng có nhiều người có năng lực này. Nó giúp ích rất nhiều cho mình trong việc tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển dụng nhân tài cho các doanh nghiệp của mình.

Theo bạn, thế nào là thông minh? Mình thấy ai cũng thông minh cả, chỉ là về khía cạnh gì, mức độ thông minh (đo bằng các chỉ số) thế nào, và họ đã phát triển hay thể hiện sự thông minh của bản thân chưa.

Điều đó là 0 thể, 0 ai biết chỉ số thông minh 1 người là bao nhiêu khi 0 kiểm tra nếu 0 nó sẽ 0 chính xác 100%¡¡¡