Sự khác biệt chính giữa TED và TEDx là gì?

 1. Công nghệ thông tin

 2. Thinking Hub

 3. Giáo dục

Cái nào tốt hơn?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

thinking hub

,

giáo dục

Các chương trình TEDx được tổ chức bởi các tổ chức độc lập dưới sự hướng dẫn của TED. Về cơ bản, TED cấp giấy phép và ủy quyền cho các Sự kiện TEDx.

Lý do là bởi:

 1. Đưa các ý tưởng địa phương lên hàng đầu

 2. Để tiếp cận nhiều người hơn

 3. Để cho phép nhiều khán giả hơn có thể tham dự TED như các hội nghị

 4. Để tạo ra một cộng đồng lớn mạnh hơn.

TED tuân theo một quy trình và yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các hội nghị do TEDx tổ chức đáp ứng các kỳ vọng tiêu chuẩn và cung cấp trải nghiệm tốt cho tất cả các bên liên quan. Video chỉ được tải lên thông qua trang web chính thức của TEDx khi chúng được các cơ quan có thẩm quyền của TEDx kiểm tra.

Nhìn chung, các hội nghị TEDx trở thành một nguồn học hỏi tuyệt vời cho tất cả những người tham gia vào quá trình này.

Trả lời

Các chương trình TEDx được tổ chức bởi các tổ chức độc lập dưới sự hướng dẫn của TED. Về cơ bản, TED cấp giấy phép và ủy quyền cho các Sự kiện TEDx.

Lý do là bởi:

 1. Đưa các ý tưởng địa phương lên hàng đầu

 2. Để tiếp cận nhiều người hơn

 3. Để cho phép nhiều khán giả hơn có thể tham dự TED như các hội nghị

 4. Để tạo ra một cộng đồng lớn mạnh hơn.

TED tuân theo một quy trình và yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các hội nghị do TEDx tổ chức đáp ứng các kỳ vọng tiêu chuẩn và cung cấp trải nghiệm tốt cho tất cả các bên liên quan. Video chỉ được tải lên thông qua trang web chính thức của TEDx khi chúng được các cơ quan có thẩm quyền của TEDx kiểm tra.

Nhìn chung, các hội nghị TEDx trở thành một nguồn học hỏi tuyệt vời cho tất cả những người tham gia vào quá trình này.

TEDx là chương trình nằm dưới thương hiệu, mang lại trải nghiệm giống TED cho càng nhiều người càng tốt.

Sự kiện TED được tổ chức bởi TED (tổ chức chính) trong khi TEDx có thể được tổ chức bởi bất kỳ ai vì đồng cộng đồng của họ sau khi có giấy phép từ TED, do đó "được tổ chức độc lập". Chỉ có một vài sự kiện TED diễn ra hàng năm trong khi hơn 10.000 sự kiện TEDx đã diễn ra ở tất cả các sự kiện kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2009. TEDx cũng có một cộng đồng toàn cầu bao gồm các tổ chức tình nguyện và các đại sứ.