Các chứng chỉ MOOCs có thể thay thế bằng đại học được không?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

MOOCs là những chứng chỉ khoá học online ấy ạ. Giờ mình thấy các trường đại học danh giá đang tổ chức nhiều khoá học online, giá cả hợp lý ai cũng có thể đăng kí học được ấy. Vậy các chứng chỉ này có giá trị như bằng đại học lúc đi xin việc được không ạ?

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội