Làm thế nào để dễ dàng đưa ra quyết định?

  1. Tâm lý học

  2. Tip & Trick

  3. Kỹ năng mềm

Mình cảm thấy rất khó để đưa ra lựa chọn, có cách nào giúp mình đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát không ạ?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tip & trick

,

kỹ năng mềm

mình nghĩ đôi khi đưa ra quyết định nhanh thì nó cũng không tốt lắm, mà nếu quyết định 1 việc càng quan trọng thì lại càng cần suy nghĩ và phân tích vấn đề kỹ hơn, bạn có thể ngồi lại và viết ra giấy những gì lợi, những gì hại khi đưa ra quyết định này hay quyết định kia, cái gì có ít hại hơn thì nên làm theo.

Trả lời

mình nghĩ đôi khi đưa ra quyết định nhanh thì nó cũng không tốt lắm, mà nếu quyết định 1 việc càng quan trọng thì lại càng cần suy nghĩ và phân tích vấn đề kỹ hơn, bạn có thể ngồi lại và viết ra giấy những gì lợi, những gì hại khi đưa ra quyết định này hay quyết định kia, cái gì có ít hại hơn thì nên làm theo.