Làm thế nào để biết một hòn đá là thiên thạch?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

thấy viên đá bị bỏng đít trên trời thì nó là thiên thạch đấy.
Trả lời
thấy viên đá bị bỏng đít trên trời thì nó là thiên thạch đấy.