Làm thế nào để hết tật làm biếng , chán nản khi học bài Help me?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chào bạn,

Mỗi người khác nhau sẽ có những cách làm việc khác nhau để hết cảm giác lười biếng, chán nản, bạn có thể tham khảo cách làm của mình:

Bước 1: Bạn phải...tắt facebook đi

Bước 2: Bạn hãy xác định mục tiêu cần đạt

Bước 3: Bạn vạch ra các bước để đi tới mục tiêu cần đạt

Bước 4: Bạn đạt được mục tiêu rồi, hãy chia sẽ nó cho bạn bè người thân để lấy động lực cho những mục tiêu tiếp theo

Chúc bạn luôn làm việc hiệu quả!

Trả lời

Chào bạn,

Mỗi người khác nhau sẽ có những cách làm việc khác nhau để hết cảm giác lười biếng, chán nản, bạn có thể tham khảo cách làm của mình:

Bước 1: Bạn phải...tắt facebook đi

Bước 2: Bạn hãy xác định mục tiêu cần đạt

Bước 3: Bạn vạch ra các bước để đi tới mục tiêu cần đạt

Bước 4: Bạn đạt được mục tiêu rồi, hãy chia sẽ nó cho bạn bè người thân để lấy động lực cho những mục tiêu tiếp theo

Chúc bạn luôn làm việc hiệu quả!