1. Trí tuệ nhân tạo

Làm thế nào để xây dựng được hệ thống recommendation giống Netflix?

Từ khóa: machine_learning, ai, recommendation_system, Trí tuệ nhân tạo

Nếu bạn có 1 triệu đô, bạn có thể mở một cuộc thi và chọn team mạnh nhất :D


Hoặc có thể tham khảo tech blog của chính các kỹ sư Netflix viết về recommender system của họ:


Trả lời

Nếu bạn có 1 triệu đô, bạn có thể mở một cuộc thi và chọn team mạnh nhất :D


Hoặc có thể tham khảo tech blog của chính các kỹ sư Netflix viết về recommender system của họ:


Có tiền là làm được nhé bạn =)))). Nhưng muốn làm được thì phải có dữ liệu. Và làm thế nào để có được dữ liệu. Chúng ta phải xây dựng một cái gì đó để lấy thông tin, thói quen người tiêu dùng....và thế là lại phải có tiền :D