Liên Hợp Quốc đã giúp Việt Nam những gì trong suốt thời gian vừa qua?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

  3. Ngoài Vùng Phủ Sóng

Từ khóa: 

liên hợp quốc

,

un

,

việt nam

,

tin tức

,

xã hội

,

ngoài vùng phủ sóng

Theo tôi thì sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ. Ai cũng biết nhờ cái bắt tay đó mà nước ta đã giải quyết được kha khá các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa…

Khi nước ta bị bao vây cấm vận sau chiến tranh, LHQ đã ra tay giúp “cứu”. Nói thật là không nhờ sự hỗ trợ đấy thì bây giờ Việt Nam có thể vẫn là nước kém phát triển chứ không phải là đang phát triển.

Có ông nói, 2 tỷ USD mà LHQ cung cấp cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua là quá ít. Nhưng các ông phải hiểu ý nghĩa đằng sau nó mới quan trọng. 2 tỷ đó LHQ đã dùng để hỗ trợ VN vào đúng lĩnh vực thiết yếu như kinh tế, pháp luật,...Với một nước yếu kém thì đấy là “miếng vàng” lớn

Gần nhất đây là năm 2017, LHQ vẫn sát cánh với Việt Nam trong việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Theo như nguồn tin thì Tổng ngân sách của Chương trình này dự kiến khoảng 4 trăm triệu USD. Một con số đáng kỳ vọng, ít nhất là trong thời điểm nền kinh tế suy thoái như bây giờ. 

Trả lời

Theo tôi thì sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ. Ai cũng biết nhờ cái bắt tay đó mà nước ta đã giải quyết được kha khá các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa…

Khi nước ta bị bao vây cấm vận sau chiến tranh, LHQ đã ra tay giúp “cứu”. Nói thật là không nhờ sự hỗ trợ đấy thì bây giờ Việt Nam có thể vẫn là nước kém phát triển chứ không phải là đang phát triển.

Có ông nói, 2 tỷ USD mà LHQ cung cấp cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua là quá ít. Nhưng các ông phải hiểu ý nghĩa đằng sau nó mới quan trọng. 2 tỷ đó LHQ đã dùng để hỗ trợ VN vào đúng lĩnh vực thiết yếu như kinh tế, pháp luật,...Với một nước yếu kém thì đấy là “miếng vàng” lớn

Gần nhất đây là năm 2017, LHQ vẫn sát cánh với Việt Nam trong việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Theo như nguồn tin thì Tổng ngân sách của Chương trình này dự kiến khoảng 4 trăm triệu USD. Một con số đáng kỳ vọng, ít nhất là trong thời điểm nền kinh tế suy thoái như bây giờ. 

Tôi nghĩ là sự giúp đỡ gián tiếp được thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực trong xh Việt bao gồm kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo,...thông qua các tổ chức của LHQ tại VN

Ngoài ra tôi có biết thêm là UN còn giúp xử lý dioxin ở VN nữa.

UN là cái gì vậy bạn?

Những hỗ trợ đầu tiên của LHQ là khởi động tập trung vào việc tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo. Sau đó, khi nhận thấy được bối cảnh kinh tế và sự phát triển nhanh chóng, LHQ mở rộng sang việc tăng cường hỗ trợ thể chế, chính sách, bảo trợ xh, giáo dục, nông nghiệp,...

Quan trọng hơn cả là khi hội nhập LHQ, VN được bảo đảm về việc duy trì hòa bình, an ninh trong và ngoài nước, thực hiện các sự hợp tác quốc tế trong đa lĩnh vực và phát triển quan hệ hữu nghĩ các nước.