1. Lịch sử

Trong thời kì Pháp thuộc có những nước nào đã giúp Việt Nam?

Từ khóa: lịch sử

Câu hỏi rất ngây ngô !
Xin lỗi trong chính trị, quân sự thì không hề có chuyện "giúp" - mà là lợi dụng thời cơ 

Thí dụ có bạn nói giặc cờ đen "giúp" VN đánh Pháp? Hoàn toàn sai vì 2 lý do
1- Nhà nguyễn đã trả tiền "mướn" lực lương quân cờ đen
2- Giặc cờ đen phát triển mạnh cần thêm tiền tài, lại bị quân Pháp đánh giết thì no choice... 

Còn Liên Xô, Tàu hay Mỹ chả ai giúp VN cả họ chỉ lợi dụng mảnh đất này để tranh giành quyền lợi trên thế giới thôi 

================================================

một sự thật phủ phàng ngay trên đất nước ta 

Miền Nam hiện nay là thuộc Thủy CHân Lạp (khmer ). Đế chế Chân Lạp ( Lục Chân lạp là Cambodge bây giờ và Thủy Chân lạp là nguyên miền Nam VN ) bị đại quân Siamese (Thái Xiêm ) đánh chiếm phải cầu cứu VN (nha` Nguyễn ) 
Quân nhà Nguyễn đánh bật quân Siamese va chiếm hoàn toàn Thủy chân lạp đến tận kinh đô Lục chân Lạp. Vua Chân lạp mới điều đình nhượng đất Thủy chân lạp(miền Nam VN) cho ta đến bây giờ 

thử hỏi đó có phải là "GIUP" hay không? 

Trả lời

Câu hỏi rất ngây ngô !
Xin lỗi trong chính trị, quân sự thì không hề có chuyện "giúp" - mà là lợi dụng thời cơ 

Thí dụ có bạn nói giặc cờ đen "giúp" VN đánh Pháp? Hoàn toàn sai vì 2 lý do
1- Nhà nguyễn đã trả tiền "mướn" lực lương quân cờ đen
2- Giặc cờ đen phát triển mạnh cần thêm tiền tài, lại bị quân Pháp đánh giết thì no choice... 

Còn Liên Xô, Tàu hay Mỹ chả ai giúp VN cả họ chỉ lợi dụng mảnh đất này để tranh giành quyền lợi trên thế giới thôi 

================================================

một sự thật phủ phàng ngay trên đất nước ta 

Miền Nam hiện nay là thuộc Thủy CHân Lạp (khmer ). Đế chế Chân Lạp ( Lục Chân lạp là Cambodge bây giờ và Thủy Chân lạp là nguyên miền Nam VN ) bị đại quân Siamese (Thái Xiêm ) đánh chiếm phải cầu cứu VN (nha` Nguyễn ) 
Quân nhà Nguyễn đánh bật quân Siamese va chiếm hoàn toàn Thủy chân lạp đến tận kinh đô Lục chân Lạp. Vua Chân lạp mới điều đình nhượng đất Thủy chân lạp(miền Nam VN) cho ta đến bây giờ 

thử hỏi đó có phải là "GIUP" hay không? 

Nếu gọi là giúp đỡ quy mô quốc gia thì chỉ có nhà Thanh trước thời mạt vận có điều quân sang giúp nhà Nguyễn, còn các toán quân ngoại quốc thì có:

  • Nhà Nguyễn: có quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc
  • Kháng chiến của Việt Nam Quốc dân đảng: Trung Hoa Quốc dân đảng hỗ trợ về cán bộ, cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ
  • Kháng chiến của Việt Minh: Liên Xô, Trung Quốc (chủ yếu là vũ khí), Lào Issara (sau đó thêm Pathet Lào từ 1949).
  • Có thể kể thêm lực lượng lính Nhật ở lại giúp đỡ huấn luyện Việt Minh sau khi WW2 kết thúc
Mình chỉ nhớ thời Nguyễn có quân Cờ đen dư đảng Thái Bình Thiên Quốc của Lưu Vĩnh Phúc cùng Hoàng Tá Viêm hoạt động chống Pháp.
Thời nhà Nguyễn thì có Nhà Thanh từng đem quân sang "giúp". Rồi đội quân Cờ Đen của bọn thổ phỉ người Hoa cũng được Nhà Nguyễn trưng dụng. 
Giai đoạn kháng chiến của Việt Nam Quốc dân Đảng cũng được Trung Hoa Quốc dân Đảng hỗ trợ (chủ yếu là cán bộ, cơ sở vật chất, đào tạo...)
Giai đoạn khách chiến của Việt Minh thì có thêm Liên Xô và Trung Hoa Cộng sản Đảng (chủ yếu về vũ khí). Ngoài ra còn có các tổ chức yêu nước Lào và Campuchia trực tiếp tham gia chiến đấu.
Có thể kể thêm lực lượng binh lính Nhật ở lại giúp đỡ huấn luyện Việt Minh sau khi Thê chiến II kết thúc