Liệu chúng ta có nên được đi lại nhiều hơn để phát hiện các f0,f1...covid?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Đi lại nhiều hơn rất loằng ngoằng và chứa đầy nguy cơ bởi con người vốn là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, khi có cơ hội ra đường ta sẽ tranh thủ tạt té đâu đó mua cái này cái kia, chợ búa, xăng xe chán no rồi ms đi làm, lúc đó mới gặp chốt, và trong lúc đó ta đã gặp tỉ người, tiếp xúc tỉ chỗ, ai biết đc sẽ lây virus ở đâu/ Vậy nên thay vì đi nhiều để test nhiều thì bạn nên đề xuất với tổ dân cư chỗ bạn làm việc với bệnh viện, cơ sở y tế để người ta đến test thường xuyên cho mn trong khu, vs người bt test nhanh vs người có nghi vấn test chậm

Trả lời

Đi lại nhiều hơn rất loằng ngoằng và chứa đầy nguy cơ bởi con người vốn là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, khi có cơ hội ra đường ta sẽ tranh thủ tạt té đâu đó mua cái này cái kia, chợ búa, xăng xe chán no rồi ms đi làm, lúc đó mới gặp chốt, và trong lúc đó ta đã gặp tỉ người, tiếp xúc tỉ chỗ, ai biết đc sẽ lây virus ở đâu/ Vậy nên thay vì đi nhiều để test nhiều thì bạn nên đề xuất với tổ dân cư chỗ bạn làm việc với bệnh viện, cơ sở y tế để người ta đến test thường xuyên cho mn trong khu, vs người bt test nhanh vs người có nghi vấn test chậm

Test nhanh đâu có chắc chắn 100%, vả lại hiệu lực 72h là 1 thứ nguy hiểm hết sức. Vd: Giờ test âm tính, xong đi ra tiếp xúc với ng dương tính (ng này có thể âm tính giả do sai số của test thử, hoặc họ ko ra đường mà đc ng âm tính ở trên đến gặp, kiểu như shipper,...) thì bị lây, và trong vòng 60-70h sau đó, họ là ng dương tính nhưng vẫn đc xem là âm tính vì có tờ chứng âm tính và tiếp xúc quanh. Vậy thì lọt biết bao nhiêu ng.
Nên thôi cứ ko tiếp xúc với nhau 1 thời gian ai thở ko nổi nữa phải alo bệnh viện xin ít oxy là loài ra F0 ngay :D

Là sao nhỉ mình chưa hiểu làm sao mà cho đi lại nhiều hơn thì có lợi ích gì được??