Phương án đi làm cho trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly mà Bộ Y tế đề xuất liệu có khả thi?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Sức khoẻ

  3. Xã hội

Từ khóa: 

cách ly

,

tư vấn sức khỏe covid-19

,

sức khoẻ

,

xã hội

F0 đang trong thời gian cách ly ở đây phải hiểu là F0 không triệu chứng, không phải là bệnh nhân. Tương lai sẽ chỉ quan tâm đến người có triệu chứng, phải vào bệnh viện thôi.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phân tích, đối với F0 không triệu chứng thì họ chỉ là người lành mang trùng chứ không phải bệnh nhân thì họ có thể đi làm, với điều kiện họ phải đảm bảo không lây lan ra cộng đồng, không lây lan sang người khác và họ đảm bảo sức khoẻ để làm việc chứ nếu họ là bệnh nhân thì không đi làm được

Trả lời

F0 đang trong thời gian cách ly ở đây phải hiểu là F0 không triệu chứng, không phải là bệnh nhân. Tương lai sẽ chỉ quan tâm đến người có triệu chứng, phải vào bệnh viện thôi.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phân tích, đối với F0 không triệu chứng thì họ chỉ là người lành mang trùng chứ không phải bệnh nhân thì họ có thể đi làm, với điều kiện họ phải đảm bảo không lây lan ra cộng đồng, không lây lan sang người khác và họ đảm bảo sức khoẻ để làm việc chứ nếu họ là bệnh nhân thì không đi làm được

Nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho doanh nghiệp chịu cảnh trả lương cách li cho người lao động cả mấy năm nay rồi. Bây giờ là thời điểm cần phải công bằng với doanh nghiệp để tránh đứt gãy sản xuất, kéo theo đó sẽ là nhiều hệ luỵ đi kèm :D

Bạn dưới kia nói cũng đúng nhưng nếu F0 có triệu chứng nhưng họ tham công tiếc việc hay có lý do gì đó mà giấu bệnh đi làm thì phải giải quyết sao? 1 lây cho 2 rồi 3 đến 4 và n người như thế thì kiểm soát kiểu gì?

Nếu F0 có đủ sức khỏe thì nên làm việc từ xa, không nên đến các cơ quan và nên phụ thuộc vào ý nguyện của họ. Không nên áp đặt các quy định cứng nhắc bởi trên cả là sức khỏe của người lao động. Còn với F1, có thể được đi làm nhưng nên có khu làm việc riêng và tuyệt đối tuân thủ 5K, nếu không các F1 lên F0 thì sẽ chỉ khiến dịch bùng mạnh hơn.

Với tốc độ lây lan dịch bệnh như hiện nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát, độ bao phủ vắc xin, tỷ lệ bệnh nhẹ không triệu chứng cao, vậy nên không có lý do gì không để F0 không triệu chứng đi làm, chúng ta nên xem như cảm cúm thông thường, trong lúc vật giá leo thang còn phải cách ly hỏi người dân sao trụ nổi.