Liệu định kiến coi nhẹ vấn đề tâm lý trong xã hội đang làm khó cho việc hiểu sâu về lãnh vực này và có những cách nào để khắc phục?

  1. Văn hóa

  2. Tâm lý học

  3. Xã hội

Từ khóa: 

định kiến xã hội

,

tâm lý

,

khắc phục

,

giải pháp

,

văn hóa

,

tâm lý học

,

xã hội

đồng ý với bạn việc coi nhẹ vấn đề tâm lý ở VN mình còn nan giải quá, chính diều đó gây k ít hạn chế với những chuyên gia muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vuejc này. Tuy tỷ lệ tử vong về tâm lý còn cao hơn cả tai nạn vật lý nhưng không hiểu sao mn vẫn coi nhẹ nó như vậy. Cách để khắc phục điều này thì mình nghĩ cần một thời gian dài đấy, để mn có thể nhận thức được tầm quan trọng của nó, chắc phải truyền thông thật nhiều về những rủi ro của vấn đề tâm lý mang lại. Hoặc chính chúng ta phải mở lòng hơn với nó, sẵn sàng đi thăm khám tâm lý chứ khong nên chủ quan.

Trả lời

đồng ý với bạn việc coi nhẹ vấn đề tâm lý ở VN mình còn nan giải quá, chính diều đó gây k ít hạn chế với những chuyên gia muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vuejc này. Tuy tỷ lệ tử vong về tâm lý còn cao hơn cả tai nạn vật lý nhưng không hiểu sao mn vẫn coi nhẹ nó như vậy. Cách để khắc phục điều này thì mình nghĩ cần một thời gian dài đấy, để mn có thể nhận thức được tầm quan trọng của nó, chắc phải truyền thông thật nhiều về những rủi ro của vấn đề tâm lý mang lại. Hoặc chính chúng ta phải mở lòng hơn với nó, sẵn sàng đi thăm khám tâm lý chứ khong nên chủ quan.