Luật hôn nhân có quy định người vợ/chồng có quyền sở hữu với đối phương hay không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Chưa bàn đến luật hôn nhân, không có bất kỳ ai có quyền sở hữu một ai cả. Sở hữu là từ dùng cho vật thôi

Trả lời

Chưa bàn đến luật hôn nhân, không có bất kỳ ai có quyền sở hữu một ai cả. Sở hữu là từ dùng cho vật thôi

Con người chỉ có quyền sở hữu tài sản thôi, con người không phải tài sản, cũng không phải độc quyền nên không ai có quyền sở hữu với bất kì hai. 

Theo như mình biết thì trong quan hệ hôn nhân vợ chồng bình đẳng, vậy nên không ai có quyền sở hữu ai đâu ạ. Ngay cả quyền yêu cầu hay bắt ép người kia làm việc gì theo ý mình cũng không, vậy nên không ai sở hữu ai cả, trong hôn nhân vợ chồng bình đẳng nhé bạn.

Điều 17 - Mục 1 - Chương III - Luật Hôn nhân và Gia đinh 2014

Điều 17. Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng
Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Đã bình đẳng thì ko có ai sở hữu ai nhé.