Máy bơm chạy bằng hơi nước đầu tiên do ai phát minh?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Thomas Savery
Trả lời
Thomas Savery