Mình chạy ads Facebook bán website hosting, domain bên Mỹ target đối tượng sao cho có sales lead nhiều đây?

  1. Marketing

Mình target các đối tượng thích, reseller hosting, godaddy, hostgator, virtual private server, dedicated server, domain name registration, affilliate maketers,...

Target thế nào cho bùng nổ sale đây?

Từ khóa: 

sales lead

,

facebook ads

,

marketing

Theo mình nếu cảm thấy khó quá, bạn có thể sử dụng một vài công cụ được gọi là trợ thủ đắc lực trong ngành Marketing như Audience Insight. Công cụ này sẽ cho ta biết được đối tượng mà mình hướng đến sẽ thường có thói quen, hành vi như thế nào. Nó cho ta biết về nhân khẩu học (độ tuổi, nghề nghiệp, học vấn,…), các trang có liên quan đến từ khóa này, vị trí và các hoạt động liên quan.

https://cdn.noron.vn/2022/04/25/jcy40zwnjgn54c1mx2kwynbomtvl3hfoenfvnfigzb49dzvez-odleqr71dci89atbt72vq06rzhqcbc6winsfgxx98lfrkpfcmcddwubmyul2qf7dnb1distw4gasxd9iyn--1650860600-1650860600.png

Trả lời

Theo mình nếu cảm thấy khó quá, bạn có thể sử dụng một vài công cụ được gọi là trợ thủ đắc lực trong ngành Marketing như Audience Insight. Công cụ này sẽ cho ta biết được đối tượng mà mình hướng đến sẽ thường có thói quen, hành vi như thế nào. Nó cho ta biết về nhân khẩu học (độ tuổi, nghề nghiệp, học vấn,…), các trang có liên quan đến từ khóa này, vị trí và các hoạt động liên quan.

https://cdn.noron.vn/2022/04/25/jcy40zwnjgn54c1mx2kwynbomtvl3hfoenfvnfigzb49dzvez-odleqr71dci89atbt72vq06rzhqcbc6winsfgxx98lfrkpfcmcddwubmyul2qf7dnb1distw4gasxd9iyn--1650860600-1650860600.png