Mình với Crush là bạn thân cũng 6 - 7 năm nay rồi. Mình có tỏ tình nhưng bị từ chối, sau 1 khoảng thời gian cũng lâu Crush nhắn tin nói chuyện với mình . Phải làm sao đây?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Bạn nên nghe bài Anh Không Theo Đuổi Em Nữa của Thanh Duy để lấy thêm động lực từ bỏ.

Hoặc coi thêm nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường để lấy thêm niềm tin tiếp tục nuôi mộng tiếp tục cố gắng chờ cô ấy thích bạn

Trả lời

Bạn nên nghe bài Anh Không Theo Đuổi Em Nữa của Thanh Duy để lấy thêm động lực từ bỏ.

Hoặc coi thêm nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường để lấy thêm niềm tin tiếp tục nuôi mộng tiếp tục cố gắng chờ cô ấy thích bạn

Ko yêu đc thì cứ là bạn đi, ng ta đã níu kéo lại, ít nhất là tình bạn, thì bạn cứ như cũ đi rồi đổi phương án tiếp cận mà tấn công tiếp (nếu vẫn còn crush), đã có 1 lần để rút kinh nghiệm rồi mà. Còn ko thì vẫn là bạn thôi, tình bạn hơn nửa thập kỷ đâu phải dễ có.