Chạy theo xã hội đa nhiệm?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, "xã hội đa nhiệm là tất yếu, là phù hợp với xu thế của thời đại."

Mọi người sẽ nói với bạn như vậy và hành động để bạn thấy là như vậy.

Thế nhưng trước khi nghe và nhìn, bạn cần hiểu rõ bản thân mình là ai và đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Mình nhận thấy là dù cố gắng, thì việc "chạy theo" một điều gì đó sớm muốn cũng làm cho chúng ta cảm thấy mỏi chân, hụt hơi. Chỉ là đến khi nào ta mới nhận ra điều đó thôi.

Chúc bạn có sự sáng suốt trước mỗi quyết định của bản thân.

Trả lời

Chào bạn, "xã hội đa nhiệm là tất yếu, là phù hợp với xu thế của thời đại."

Mọi người sẽ nói với bạn như vậy và hành động để bạn thấy là như vậy.

Thế nhưng trước khi nghe và nhìn, bạn cần hiểu rõ bản thân mình là ai và đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Mình nhận thấy là dù cố gắng, thì việc "chạy theo" một điều gì đó sớm muốn cũng làm cho chúng ta cảm thấy mỏi chân, hụt hơi. Chỉ là đến khi nào ta mới nhận ra điều đó thôi.

Chúc bạn có sự sáng suốt trước mỗi quyết định của bản thân.

"Xã hội đa nhiệm" là gi vậy bạn tôi chưa hiểu rõ câu nói này lắm