Mọi người có thể giúp em so sánh, phân biệt 3 loại noron không ạ?

  1. Tâm lý học

  2. Giáo dục

Em đang gặp khó khăn trong bài tập cần phân biệt và so sánh sự giống và khác nhau giữa các loại noron. Mọi người có thể giúp em chỉ ra đặc điểm và so sánh, phân biệt cấu tạo, chức năng của từng loại noron được không ạ?

Từ khóa: 

noron

,

phân biệt noron

,

so sánh noron

,

tâm lý học

,

giáo dục

Chào bạn, theo mình biết thì có 3 loại nơron là nơron hướng tâm (hay còn gọi là nơron cả giác), nơron trung gian (hay còn gọi là nơron liên lạc) và nơron lý tâm (hay còn gọi là nơron vận động). Mỗi nơron này đều có những đặc điểm khác nhau:

  • Nơron hướng tâm: có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh
  • Nơron trung gian: nằm trong trung thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron
  • Nơron lý tâm: có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

Nhưng về cơ bản, các loại nơron này đều có chức năng chính là dẫn truyền xung thần kinh.

Trả lời

Chào bạn, theo mình biết thì có 3 loại nơron là nơron hướng tâm (hay còn gọi là nơron cả giác), nơron trung gian (hay còn gọi là nơron liên lạc) và nơron lý tâm (hay còn gọi là nơron vận động). Mỗi nơron này đều có những đặc điểm khác nhau:

  • Nơron hướng tâm: có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh
  • Nơron trung gian: nằm trong trung thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron
  • Nơron lý tâm: có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

Nhưng về cơ bản, các loại nơron này đều có chức năng chính là dẫn truyền xung thần kinh.