Mọi người thử dự đoán về xu hướng phát triển của văn minh nhân loại trong thế kỉ 21 đi ạ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Có rất nhiều khả năng, nhưng tôi nghĩ loài người sẽ đạt đến khả năng siêu phàm nhờ có công nghệ trí tuệ nhân tạo và đạt được thành tựu lớn khám phá không gian, y học, triết học, giáo dục
Trả lời
Có rất nhiều khả năng, nhưng tôi nghĩ loài người sẽ đạt đến khả năng siêu phàm nhờ có công nghệ trí tuệ nhân tạo và đạt được thành tựu lớn khám phá không gian, y học, triết học, giáo dục