1. Kiến thức chung

Một câu trích dẫn mà bạn nghĩ ít người biết?

Mời các bạn cùng chia sẻ để biết thêm nhiều điều mới lạ hay ho nhé.

Câu của mình là:

"Khi bạn nói, bạn chỉ lặp lại những điều đã biết. Nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn có thể học được những điều chưa biết."

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.”  

- The Dalai Lama


Từ khóa: quotes, danh ngôn, học tập, Kiến thức chung

“Just by living, people hurt others without even realizing it. So long as humanity exists, hate will also exist. There is no peace in this cursed world. War is just a crime paid for by the pain of the defeated.” - Masashi Kishimoto

Trả lời

“Just by living, people hurt others without even realizing it. So long as humanity exists, hate will also exist. There is no peace in this cursed world. War is just a crime paid for by the pain of the defeated.” - Masashi Kishimoto

"When you're one step ahead of the crowd, you're a genius. When you're two steps ahead of the crowd, you're a crackpot." _ Shlomo Riskin.

"Khi bạn đi trước thế giới một bước, bạn là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đi trước thế giới hai bước, bạn sẽ bị coi là một kẻ điên."

:)))

“If a ray of light falls into a pigsty, it is the ray that shows us the muck and it is the ray that is offensive.”


Nếu một tia sáng lọt vào một cái chuồng heo, tia sáng đó sẽ chỉ cho ta thấy sự bẩn thỉu và cũng chính no trở thành lố bịch.

― Ayn Rand, The Fountainhead

"If you want to be happy, be." - Leo Tolstoy

The quote is you, you can make it instead of using others