1. Giáo dục

Một người chỉ với background business có thể học về Data science/ Data analysis không?

Một người chỉ với background business có thể học về DA, DS hay không? Nên đi từ đâu và những sách nào đáng dành thời gian tham khảo?
Từ khóa: data science, data scientist, data analysis, business, books, giáo dục

Học được, tuy nhiên sẽ rất khó khăn. Xác định theo thì phải chuẩn bị trước tinh thần và nền tảng kiến thức toán + lập trình trước

Trả lời

Học được, tuy nhiên sẽ rất khó khăn. Xác định theo thì phải chuẩn bị trước tinh thần và nền tảng kiến thức toán + lập trình trước

Theo mình là những người học kinh tế sẽ có lợi thế và phù hợp với hướng DA hơn là DS. Tuy vậy, nếu các bạn chịu khó học và thay đổi, bổ sung thêm nền tảng thì không gì là không thể bạn nhé.
9F241B49-5684-4114-AA7B-E95A5F83D920