Một thị trường ngách có phải là dễ dàng khởi nghiệp, phát triển hơn là 1 thị trường mới hoàn toàn?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Nhớ đợt đi học môn Khởi sự doanh nghiệp, em có nghe giảng viên nhắc đến việc phát triển thị trường ngách trong khởi nghiệp nhưng lúc đó cũng không hiểu rõ lắm.

Không biết các anh chị có thể giải thích rõ cho em về thị trường này cũng như có phải thị trường ngách dễ dàng khởi nghiệp, phát triển hơn là 1 thị trường mới hoàn toàn?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp