Nên đánh giá một sản phẩm/chiến dịch quảng cáo theo những tiêu chí nào?

  1. Marketing

Dạo này nghe nhiều chiến dịch nổi đình đám, viral rầm rộ... có vẻ thành công lắm, nhưng khi nói chuyện với nhãn hàng, hoặc với một số anh chị trong nghề thì mới té ngửa, vì với họ, rất nhiều trong số đó không hề hiệu quả.

Vậy "thành công" của một chiến dịch/sản phẩm quảng cáo được định nghĩa như thế nào?

Xin mạn phép chia sẻ góc nhìn của mình. Mình nghĩ, một chiến dịch quảng cáo thành công khi đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng (đúng brief).

Yêu cầu cho một chiến dịch quảng cáo rất đa dạng, có thể là tăng nhận biết (làm nhiều người biết hơn), có thể là tăng doanh số của thương hiệu (bán được nhiều hàng hơn), cũng có thể là tăng doanh số của ngành hàng (nghĩa là thúc đẩy người ta mua ngành hàng nhiều hơn, thương hiệu nào cũng được - thường chỉ có các brand dẫn đầu ngành hàng mới đề ra yêu cầu này, vì khi nhu cầu về ngành hàng tăng thì thương hiệu dẫn đầu ngành hàng là người trực tiếp được lợi...)

Nên nếu khách hàng yêu cầu một chiến dịch quảng cáo để bán được nhiều hàng hơn, mà bạn lại làm ra một TVC quảng cáo được viral rất tốt nhưng không làm tăng doanh số, thì cũng không thể xem như chiến dịch đó thành công được?

Bạn nghĩ sao?

Từ khóa: 

marketing

Đứng ở góc nhìn của client, của người làm planning thì để đánh giá Thành công của chiến dịch quảng cáo (hay bất kỳ hoạt động truyền thông - MKT nào) nó đều quay về câu hỏi Mục tiêu của chiến dịch đó là gì. Từ Mục tiêu bạn sẽ set ra được các tiêu chí, các chỉ số đánh giá thành công của chiến dịch của bạn.

Nên nếu là người ngoài , rất khó đưa ra những lời nhận xét kiểu campaign này fail, hay campaign kia thành công vì viral quá trời... trừ khi, bạn nắm trong tay brieft (như bạn nói) với các thông tin về mục tiêu MKT, mục tiêu kinh doanh cụ thể của sản phẩm & của chiến dịch đó.

Cùng một cách triển khai chiến dịch quảng cáo trên các media channel giống nhau, mục tiêu branding (tăng nhận biết/ tái định vị...) sẽ rất khác với các mục tiêu về performance (lead/ user/ transaction...)

Trả lời

Đứng ở góc nhìn của client, của người làm planning thì để đánh giá Thành công của chiến dịch quảng cáo (hay bất kỳ hoạt động truyền thông - MKT nào) nó đều quay về câu hỏi Mục tiêu của chiến dịch đó là gì. Từ Mục tiêu bạn sẽ set ra được các tiêu chí, các chỉ số đánh giá thành công của chiến dịch của bạn.

Nên nếu là người ngoài , rất khó đưa ra những lời nhận xét kiểu campaign này fail, hay campaign kia thành công vì viral quá trời... trừ khi, bạn nắm trong tay brieft (như bạn nói) với các thông tin về mục tiêu MKT, mục tiêu kinh doanh cụ thể của sản phẩm & của chiến dịch đó.

Cùng một cách triển khai chiến dịch quảng cáo trên các media channel giống nhau, mục tiêu branding (tăng nhận biết/ tái định vị...) sẽ rất khác với các mục tiêu về performance (lead/ user/ transaction...)