Nên đọc sách nhiều hay không Tại sao?

  1. Sách

Từ khóa: 

đọc sách

,

phong cách đọc sách

,

văn hóa đọc

,

sách

Nên. Nhiều sách, nhiều thể loại, và cả nhiều dạng nữa chứ ko phải chỉ mỗi sách giấy.

Tại sao? Bạn nhìn lại lịch sử loài người đi. Từ thời cổ đại, loài ng chỉ truyền miệng, xã hội loài người phát triển chậm chạp cả vạn năm. Đến khi có chữ viết, loài người phát triển nhanh chóng, xâm chiếm tự nhiên. Ngày nay, sách báo, thông tin dễ dàng được truyền qua các thế hệ, các khu vực thì người ta gọi thời kỳ này là sự bùng nổ thông tin. Xã hội con người đã phát triển đến mức nào so với 1-2 trăm năm trước.

Tóm lại, con người phát triển đó là nhờ sự tiếp cận kiến thức, thông tin một cách dễ dàng. Và nhờ đâu? chính là từ sách (ở những dạng khác nhau). Vậy thì sao chúng ta ko nên đọc sách nhiều cơ chứ.

Trả lời

Nên. Nhiều sách, nhiều thể loại, và cả nhiều dạng nữa chứ ko phải chỉ mỗi sách giấy.

Tại sao? Bạn nhìn lại lịch sử loài người đi. Từ thời cổ đại, loài ng chỉ truyền miệng, xã hội loài người phát triển chậm chạp cả vạn năm. Đến khi có chữ viết, loài người phát triển nhanh chóng, xâm chiếm tự nhiên. Ngày nay, sách báo, thông tin dễ dàng được truyền qua các thế hệ, các khu vực thì người ta gọi thời kỳ này là sự bùng nổ thông tin. Xã hội con người đã phát triển đến mức nào so với 1-2 trăm năm trước.

Tóm lại, con người phát triển đó là nhờ sự tiếp cận kiến thức, thông tin một cách dễ dàng. Và nhờ đâu? chính là từ sách (ở những dạng khác nhau). Vậy thì sao chúng ta ko nên đọc sách nhiều cơ chứ.

mình nghĩ thay vì đọc nhiều hay chọn đọc hiểu và đọc đúng thứ mình cần. Xa xưa cũng chỉ có Tứ Thư, Ngũ Kinh mà cũng đã sản xuất ra bao nhiêu anh hùng đó sao