Nên trả lời như thế nào cho câu hỏi" Giới thiệu bản thân" trong 1 -2 phút?

Từ khóa: giới thiệu bản thân, phỏng vấn, kỹ năng phỏng vấn, Hướng nghiệp

Giới thiệu những yếu tố cơ bản:

- Họ tên

- Tuổi

- Đang học/ Tốt nghiệp ngành nào

- Kinh nghiệm bản thân

- Tính cách

- Thái độ: nhấn mạnh phần tính cách trong công việc

- Bày tỏ nguyện vọng, mong muốn được làm việc ở vị trí hoặc công ty mà bạn phỏng vấn

Nếu đủ thời gian nữa thì thêm điểm mạnh, yếu nhưng nên liên quan đến công việc bạn apply nhé, đừng đi xa quá. Trong quá trình trả lời cần quan sát cả nét mặt của người phỏng vấn, chú ý điều chỉnh tone giọng và kèm theo body language nhé

Trả lời

Giới thiệu những yếu tố cơ bản:

- Họ tên

- Tuổi

- Đang học/ Tốt nghiệp ngành nào

- Kinh nghiệm bản thân

- Tính cách

- Thái độ: nhấn mạnh phần tính cách trong công việc

- Bày tỏ nguyện vọng, mong muốn được làm việc ở vị trí hoặc công ty mà bạn phỏng vấn

Nếu đủ thời gian nữa thì thêm điểm mạnh, yếu nhưng nên liên quan đến công việc bạn apply nhé, đừng đi xa quá. Trong quá trình trả lời cần quan sát cả nét mặt của người phỏng vấn, chú ý điều chỉnh tone giọng và kèm theo body language nhé

Họ tên năm sinh và thế mạnh,và tính cách.