Nếu bạn mơ thấy một người trong giấc mơ có phải người đó đang nhớ đến bạn hay không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giấc mơ

,

nhớ

,

tâm sự cuộc sống

Không nè. Mình thì nghĩ rằng không phải là người đó đang nhớ đến mình mà là từng nhớ đến mình ạ.

Trả lời

Không nè. Mình thì nghĩ rằng không phải là người đó đang nhớ đến mình mà là từng nhớ đến mình ạ.

Mình nghĩ là mình nhớ đến người đó nhiều hơn bạn ạ.

ko, đừng đọc mấy post fb rồi nghĩ linh tinh b ạ, b mơ là do b đang nhớ ngtaa đó