Nếu chỉ dựa vào tiền lương thì liệu có giàu được không?

  1. Tài chính & Đầu tư

  2. Khởi nghiệp

  3. Kinh doanh

Từ khóa: 

làm giàu

,

đầu tư

,

tài chính & đầu tư

,

khởi nghiệp

,

kinh doanh

Rồi bên bạn làm cái gì với vốn để cho nđt là 20%/năm?

Trả lời

Rồi bên bạn làm cái gì với vốn để cho nđt là 20%/năm?