Nếu một tên lửa hạt nhân bị phóng đi nó có thể bị dừng lại hoặc tự hủy không?

  1. Lịch sử

Từ sau chiến tranh lạnh thế giới luôn lo sợ về chiến tranh hạt nhân. Nếu chẳng may có vị lãnh đạo nào cao hứng phóng một quả tên lửa hạt nhân thì tên lửa ấy có thể tự hủy hay bị đánh chặn lại không

Từ khóa: 

vũ khí hạt nhân

,

lịch sử

Có thể đánh chặn, hoặc chục chặc kỹ thuật khiến nó nổ sớm hơn dự kiến
Trả lời
Có thể đánh chặn, hoặc chục chặc kỹ thuật khiến nó nổ sớm hơn dự kiến