Nếu nam chuyển giới thành nữ hay ngược lại thì khi làm lại căn cước công dân thì thẻ phần giới tính sẽ như thế nào nhỉ?

  1. Giáo dục

  2. Giới tính

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

  4. Tip & Trick

  5. Xã hội

  6. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

giới tính

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tip & trick

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Thì tất nhiên là phải đặt theo giới tính mới r, chứ ai lại vẫn đặt giới tính cũ bao h đâu 🤣😂 chỉ có mỗi giấy khai sinh thì ko đổi đc đâu tại hầu hết cha mẹ đều muốn giữ lại tên của con họ kể cả khi con họ mong muốn chuyển giới

Trả lời

Thì tất nhiên là phải đặt theo giới tính mới r, chứ ai lại vẫn đặt giới tính cũ bao h đâu 🤣😂 chỉ có mỗi giấy khai sinh thì ko đổi đc đâu tại hầu hết cha mẹ đều muốn giữ lại tên của con họ kể cả khi con họ mong muốn chuyển giới