Nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

  1. Tiêu diệt các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, đặt nền móng khá ổn cho kèo thống nhất, nhưng sau đó anh em nhà này mà bối cảnh cũng là một phần lại phá cho bể kèo, cục diện chỉ được hoàn thiện về mặt pháp lý dưới tay vua Gia Long
  2. Đánh bại 2 cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, dù kèo Thanh khá phèn và hay được thổi phồng
  3. Cái này là mặt trái: Tiếp tục kích phát cục diện loạn lạc kéo dài của thời đại Lê mạt
Trả lời
  1. Tiêu diệt các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, đặt nền móng khá ổn cho kèo thống nhất, nhưng sau đó anh em nhà này mà bối cảnh cũng là một phần lại phá cho bể kèo, cục diện chỉ được hoàn thiện về mặt pháp lý dưới tay vua Gia Long
  2. Đánh bại 2 cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, dù kèo Thanh khá phèn và hay được thổi phồng
  3. Cái này là mặt trái: Tiếp tục kích phát cục diện loạn lạc kéo dài của thời đại Lê mạt

Trên Noron đã có câu hỏi và bài viết nói về triều đại Tây sơn và cống hiến. Bạn tham khảo nhé.

1. Cùng lúc lật đổ 3 thế lực cũ là Lê-Trịnh-Nguyễn, đồng thời đánh tan cuộc xâm lược của Xiêm La và Đại Thanh, gây khiếp đảm cho bọn Phú Lang Sa.

2. Những thành tựu, đóng góp của triều Tây Sơn hay vua Quang Trung cho Đại Việt cuối thế kỷ XVIII trên tất cả các phương diện chính trị, văn hoá, xã hội... dù còn những điểm được-chưa được nhưng đều không thể phủ nhận.

3. Sự kế tục?