Nếu trong độ tuổi dưới ba mươi, bạn đang chọn cho mình lối sống chậm thong dong hay lối sống nhanh đầy nhiệt huyết?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

  3. Tâm sự cuộc sống

TVTL mong rằng sẽ được nghe những chia sẻ chân thành từ các bạn noronion ạ ^^

Từ khóa: 

lối sống

,

tâm sự cuộc sống

,

thư viện tự lập

,

sách

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Điệu nhạc thay đổi bước chân cũng đổi theo..... Cuộc sống thay đổi đương nhiên mình cũng phải thay đổi theo để thích nghi với cuộc sống..... Ví như chỉ thị 16 rồi 16+ rồi tương lai sẽ +++ thì phải thích nghi theo thôi.

Trả lời

Điệu nhạc thay đổi bước chân cũng đổi theo..... Cuộc sống thay đổi đương nhiên mình cũng phải thay đổi theo để thích nghi với cuộc sống..... Ví như chỉ thị 16 rồi 16+ rồi tương lai sẽ +++ thì phải thích nghi theo thôi.

Nếu là mình thì sẽ chọn lối sống nhanh đầy nhiệt huyết.Với mình như vậy cuộc sống mới có đầy đủ màu sắc