Nếu ví tính cách của bản thân với một mùi nước hoa, bạn sẽ lựa chọn mùi hương như thế nào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

nước hoa

,

mùi hương

,

tính cách

,

phong cách sống

hương hoa dâu da xoan :D

Trả lời

hương hoa dâu da xoan :D

mùi nhạt chăng, xịt lên người nhưng không có mùi hoặc mùi không đủ thơm

con người mình không có mùi nước hoa gì cả. Chỉ có mùi hôi thối của bùn đất dơ bẩn thôi.