Ngày sinh Đức Phật là ngày nào?

  1. Tâm linh

Mọi người nghĩ sao về sự trùng hợp ngày sinh của một người với ngày phật đản, tức ngày sinh của đức phật thích ca là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ẩn chứa điều gì khác

Từ khóa: 

tâm linh

Từ đầu thập niên 50, chính xác là năm 1956 Hội nghị PG thế giới chính thức thống nhất chọn ngày 15/4 làm ngày Phật đản sanh chung cho các nước. Ở VN ta trước đó chọn ngày 8/4 vì cứ ngỡ rằng đó là đúng theo lịch của nước Ấn Độ cũng mùng 8 nhưng kỳ thật ngày mùng 8 theo lịch Ấn Độ là là ngày rằm tháng tư ở VN. Như vậy do VN mình chọn sai ngày chứ không phải ngày sanh mâu thuẫn nhau.
Trả lời
Từ đầu thập niên 50, chính xác là năm 1956 Hội nghị PG thế giới chính thức thống nhất chọn ngày 15/4 làm ngày Phật đản sanh chung cho các nước. Ở VN ta trước đó chọn ngày 8/4 vì cứ ngỡ rằng đó là đúng theo lịch của nước Ấn Độ cũng mùng 8 nhưng kỳ thật ngày mùng 8 theo lịch Ấn Độ là là ngày rằm tháng tư ở VN. Như vậy do VN mình chọn sai ngày chứ không phải ngày sanh mâu thuẫn nhau.