Ngoại tình có nguyên tắc không?

  1. Tình yêu

Bản thân mình không cổ xúy việc ngoại tình, nhưng mình khá thích bàn luận về chủ đề này.

Từ khóa: 

tình yêu

Theo khi đọc kha khá bài viết về ngoại tình, thì mình thấy nguyên tắc của ngoại tình là: "Cố giấu diếm không để cho vợ (chồng) của họ biết chuyện.

Chỉ công khai khi họ muốn ly dị và rước bồ về nhà.

Trong trường hợp thấy bồ và vợ đều ngon như nhau. Nếu bỏ ai thì cũng đều thấy tiếc. Nên cố gắng "san sẻ yêu thương đồng đều" cho cả hai"

Trả lời

Theo khi đọc kha khá bài viết về ngoại tình, thì mình thấy nguyên tắc của ngoại tình là: "Cố giấu diếm không để cho vợ (chồng) của họ biết chuyện.

Chỉ công khai khi họ muốn ly dị và rước bồ về nhà.

Trong trường hợp thấy bồ và vợ đều ngon như nhau. Nếu bỏ ai thì cũng đều thấy tiếc. Nên cố gắng "san sẻ yêu thương đồng đều" cho cả hai"