Người âm có suy nghĩ, trí nhớ, tư duy và tính cách như người trần không?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Chắc có bạn ạ:)) Chắc là có cả thể giới của người âm ở dưới, người âm cũng có suy nghĩ, trí nhớ, tư duy, tính cách như người trần vậy đó🙂

Để mình đi lắng nghe thông điệp vũ trụ xem vũ trụ bảo có không nhé chứ giờ mình xuôi theo bạn hết ó 🙄

Trả lời

Chắc có bạn ạ:)) Chắc là có cả thể giới của người âm ở dưới, người âm cũng có suy nghĩ, trí nhớ, tư duy, tính cách như người trần vậy đó🙂

Để mình đi lắng nghe thông điệp vũ trụ xem vũ trụ bảo có không nhé chứ giờ mình xuôi theo bạn hết ó 🙄

Mình không tin nhiều vào mấy cái tâm linh này đâu nhưng nếu có người âm thật thì mình nghĩ họ vẫn là họ khi còn sống thôi. Suy nghĩ, tính cách như vậy. Chết rồi, hóa ma có phải khôn lên hay ngu đi đâu:>