Người anh hùng dân tộc nào trong lịch sử mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

anh hùng

,

lịch sử

,

anh hùng liệt sĩ

,

lịch sử

Những người được vinh danh anh hùng dân tộc thì tôi chả ấn tượng, toàn ấn tượng vs tội đồ hoặc những bóng mờ của lịch sử

Trả lời

Những người được vinh danh anh hùng dân tộc thì tôi chả ấn tượng, toàn ấn tượng vs tội đồ hoặc những bóng mờ của lịch sử