Người hướng nội có nên theo học ngành truyền thông ko Và nếu có thì so với người hướng ngoại có bất lợi gì hơn ko ạ?

  1. Hướng nghiệp

ce101439ae89694b9c196fd163b4b2e0


Từ khóa: 

hướng nghiệp