Tôi đã gần 30 tuổi

  1. Ngoại ngữ

Mình sẽ 28 tuổi vào tuần tới.

Khi nói tiếng Latin, mình có cảm giác "già cỗi" hơn vì đây là một tử ngữ. Hơn nữa, trong tiếng Latin, số 28, hay XXVIII, là duodetriginta, nghĩa là 2-từ-30 (two-from-thirty). Số 28 (duodetriginta) trong tiếng Latin vừa có số 30 (triginta) trong đó, nó cũng là đếm ngược lên 30, nhắc nhớ cái mốc đó đang đến cận kề!

Thời gian trôi nhanh như vậy, ta làm được gì? Chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc phải sử dụng nó thật hiệu quả. Đây là vlog tâm sự của mình về thời gian và tuổi 28 bằng tiếng Latin (có phụ đề):

Từ khóa: 

tiếng latin

,

tiếng latinh

,

latinh

,

vlog

,

tâm sự

,

ngoại ngữ

Sử dụng tiếng Latin thuần thục quá Duy Thiên. Thông điệp chăm sóc cùng lúc cả thể chất và tinh thần cũng rất đúng đắn. Chúc em sang tuổi mới có 2 chuyến du lịch tốt đẹp, "quay" ở tất cả mọi nơi- ngoài trong phòng và trong bếp nhé :))

Trả lời

Sử dụng tiếng Latin thuần thục quá Duy Thiên. Thông điệp chăm sóc cùng lúc cả thể chất và tinh thần cũng rất đúng đắn. Chúc em sang tuổi mới có 2 chuyến du lịch tốt đẹp, "quay" ở tất cả mọi nơi- ngoài trong phòng và trong bếp nhé :))

Thì ra là 30 kém 2 đó hả. Như cách đọc thời gian
Vậy các số từ 20 đến 30 đọc thế nào ta, hay chỉ mỗi 28 đặc biệt thôi nhỉ. 

À, số 28 là số hoàn hảo trong toán học!