Bạn nghĩ mqh khoảng cách tuổi tác chênh nhau 1 con giáp sẽ phải vượt qua những vấn đề gì (phi công - máy bay, trâu già - cỏ non)?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mối quan hệ bị tác động bởi 2 yếu tố chính là: Vật chất và tinh thần. Còn tuổi tác là yếu tố phụ.

Trả lời

Mối quan hệ bị tác động bởi 2 yếu tố chính là: Vật chất và tinh thần. Còn tuổi tác là yếu tố phụ.