Người Thanh Hóa có những từ địa phương nào?

  1. Du lịch

  2. Xã hội

Người Thanh Hóa giọng không phải quá nặng (tùy vùng), nhưng số lượng từ địa phương đặc biệt nhiều. Bạn có biết những từ nào thú vị thì chia sẻ nhé!

Từ khóa: 

từ địa phương

,

du lịch

,

xã hội

Mô, tê, răng, rứa, tau, mi, bổ nghĩa là đâu, kia, sao, vậy, mày, tao, ngã. Mình là người Thanh Hóa nhưng ở chỗ mình, mọi người ít nói từ địa phương, đa phần đều là từ phổ thông và giọng miền Bắc hết. Sau dần mình cũng không ở Thanh Hóa nhiều nên chỉ biết và quen thuộc với những từ này

Trả lời

Mô, tê, răng, rứa, tau, mi, bổ nghĩa là đâu, kia, sao, vậy, mày, tao, ngã. Mình là người Thanh Hóa nhưng ở chỗ mình, mọi người ít nói từ địa phương, đa phần đều là từ phổ thông và giọng miền Bắc hết. Sau dần mình cũng không ở Thanh Hóa nhiều nên chỉ biết và quen thuộc với những từ này