Nguyên nhân nào khiến cho giá nhà đất liên tục tăng cao?

  1. Kinh doanh

  2. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

kinh doanh

,

đầu tư & tài chính

Giới đầu cơ thổi giá chứ sao. Tạo sốt ảo, bắt tay nhau thổi giá. Ng thường mua phải giá cao thì giờ họ ko thể bán lỗ (nếu chịu nổi việc tồn đọng vốn), vì tư tưởng "Người nở đất ko nở". Nên giá ko xuống, mà giữ giá vậy thì "cò" lại tạo sốt và giá đất lại lên.

Chỉ khi ng ôm đất vỡ nợ (lãi ngân hàng hoặc vốn tốn đọng) phải bán tháo thì bong bóng bất động sản vỡ, nhưng giờ thì ít có nên rốt lại, giá đất cứ tăng đều.

Trả lời

Giới đầu cơ thổi giá chứ sao. Tạo sốt ảo, bắt tay nhau thổi giá. Ng thường mua phải giá cao thì giờ họ ko thể bán lỗ (nếu chịu nổi việc tồn đọng vốn), vì tư tưởng "Người nở đất ko nở". Nên giá ko xuống, mà giữ giá vậy thì "cò" lại tạo sốt và giá đất lại lên.

Chỉ khi ng ôm đất vỡ nợ (lãi ngân hàng hoặc vốn tốn đọng) phải bán tháo thì bong bóng bất động sản vỡ, nhưng giờ thì ít có nên rốt lại, giá đất cứ tăng đều.

Do đầu cơ, lạm phát, cầu vượt cung. Thế hệ càng sau này càng khó có khả năng sở hữu đất đai.