Những 'chuyến bay ma" và câu chuyện có hay không con đường nào khác cho ngành hàng không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Kinh doanh

Dịch Covid 2-3 năm chở lại đây mọi người không đi du lịch khiến các chuyến bay trống trơn cứ bay đi bay lại các lộ trình nhằm "giữ chỗ ở sân bay". Liệu có hay không giải pháp cho các hãng bay?

Từ khóa: 

hàng không

,

cơ hội nghề nghiệp

,

marketing

,

hướng nghiệp

,

kinh doanh

Biết là để giữ chỗ đứng, nhưng sẽ thế nào nếu dịch covid kéo dài 3-5 năm tới? Lúc đấy tin chắc nhiều công ty không còn đủ khả năng chi trả cho nguyên nhiên liệu nữa. Lãng phí hết thời gian cố gắng và tiền bạc.
Trả lời
Biết là để giữ chỗ đứng, nhưng sẽ thế nào nếu dịch covid kéo dài 3-5 năm tới? Lúc đấy tin chắc nhiều công ty không còn đủ khả năng chi trả cho nguyên nhiên liệu nữa. Lãng phí hết thời gian cố gắng và tiền bạc.

giờ chỉ còn cách là tất cả các hãng đứng dậy kiến nghị lên EU mong muốn sửa đổi luật thôi, chứ chiến đấu một mình như Bỉ thì EU cũng có chấp nhận đâu.

Vi các quy định sử dụng hoặc mất chỗ của EU nên các hãng hàng không mới phải vật lộn như vậy mà chứ họ cũng đâu có muốn. EU yêu cầu 80% vị trí cất và hạ cánh phải được sử dụng, do dịch nên giảm xuống còn 50%. Tuy nhiên con số này vẫn là chi phí khổng lồ. Đứng trên góc độ của các công ty/tập đoàn sở hữa hãng hàng không thì đây là cách duy nhất để tồn tại sau khi đại dịch qua đi.