Tại sao các công ty, doanh nghiệp thường ưu tiên tuyển dụng những người lanh lợi hơn những người thông minh hay hiểu biết?

Từ khóa: Xã hội

Tuỳ vào tính chất từng công việc và từng thời điểm của doanh nghiệp và đặc biệt là người tuyển dụng. Thông minh, lanh lợi, hay hiểu biết cũng chỉ là một trong những tiêu chí để nhà tuyển dụng quyết định, đó là cái bạn nhìn thấy về người được tuyển dụng chứ chưa chắc đó là lý do mà họ được chọn^^

Trả lời

Tuỳ vào tính chất từng công việc và từng thời điểm của doanh nghiệp và đặc biệt là người tuyển dụng. Thông minh, lanh lợi, hay hiểu biết cũng chỉ là một trong những tiêu chí để nhà tuyển dụng quyết định, đó là cái bạn nhìn thấy về người được tuyển dụng chứ chưa chắc đó là lý do mà họ được chọn^^

Người lanh lợi thì chứng tỏ họ tiếp thu nhanh, dễ thích nghi với môi trường, làm được việc.
Còn những người thông minh quá đôi khi họ tỏ ra mình hơn người, bảo thủ hơn nên khó dẫn dắt ấy =)))

Cái này còn tùy vào đặc thù công việc nữa, có những công việc lại cần những người chậm rãi, bảo thủ