Những con tàu ma mà mọi người biết?

  1. Khoa học

Mình rất hứng thú với các thần thoại của biển cả, các thuyết âm mưu cũng như các câu chuyện về nó. Mình thì mới được nghe về con tàu Hà Lan Bay thôi mọi người còn biết con tàu nào bí ẩn khác không ?

Từ khóa: 

hàng hải

,

tàu ma

,

khoa học