Vì sao phải xuất khẩu động vật sống?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Thấy có các nước ở châu Âu hay Úc có ngành xuất khẩu động vật sống rất phát triển, Việt Nam mình cũng nhập của họ rất nhiều. Mà vì sao phải xuất/ nhập khẩu động vật sống vậy? Tại sao người ta không giết mổ rồi đóng gói lại gửi đi cho đỡ cồng kềnh hơn là vận chuyển cả đàn gia súc vậy?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp