1. Du học

Những điều tích cực khi Du học Nhật là gì?

Mình đã nghe rất nhiều về du học bên Nhật. Vậy qua bên đó phần lớn lại là đi làm, học không phải là chủ yếu nữa. 
Vậy những điều tích cực khi sang bên Nhật “du học” là gì nhỉ?


Từ khóa: Du học

Mình biết một số người qua Nhật vẫn là chủ yếu học và cả đi làm. Cá nhân mình nghĩ chuyện đi làm cũng là một việc học. Câu hỏi quan trọng hơn là công việc đó có phải là cái bạn muốn làm cả đời, bạn giỏi công việc đó và công việc đó có giá trị với xã hội hay không?

Còn những tích cực khi sang bên Nhật du học, hay bất cứ một quốc gia nào khác Việt Nam là:

1. Bạn học được cách sống, sinh hoạt, văn hóa của một nước khác Việt Nam, giúp bạn mở rộng góc nhìn của bản thân và có nhiều trải nghiệm mới hơn.

2. Bạn có cơ hội học được một ngôn ngữ mới. Tốt cho não và mở rộng khả năng giao tiếp của bạn với thế giới.

3. Bạn học được cách tự lập, ở Việt Nam cũng học cách tự lập được, nhưng đi du học thì giống như là học cách tự lập, cấp độ "khó" vậy. Tùy vô hoàn cảnh cá nhân bạn, cái này cũng không đúng với tất cả mọi người.

Còn rất nhiều điểm tích cực khác, nhưng nó cũng tùy thuộc vô hoàn cảnh của bạn. Những điều tích cực đó, nhiều khi bạn cũng có thể học được ở Việt Nam nếu bạn đủ chủ động để tìm kiếm được những môi trường phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân bạn.

Nhiều người sẽ đặc biệt thích đi Nhật vì họ yêu mến văn hóa, hay đơn giản là chỉ muốn trải nghiệm.

Bây giờ có Internet rồi, thì chuyện đi du học ở một nước nào khác thực sự không còn quá là một lợi thế cạnh tranh nữa mà mình nghĩ chính sự chủ động của bản thân chúng ta mới là quan trọng.

Trả lời

Mình biết một số người qua Nhật vẫn là chủ yếu học và cả đi làm. Cá nhân mình nghĩ chuyện đi làm cũng là một việc học. Câu hỏi quan trọng hơn là công việc đó có phải là cái bạn muốn làm cả đời, bạn giỏi công việc đó và công việc đó có giá trị với xã hội hay không?

Còn những tích cực khi sang bên Nhật du học, hay bất cứ một quốc gia nào khác Việt Nam là:

1. Bạn học được cách sống, sinh hoạt, văn hóa của một nước khác Việt Nam, giúp bạn mở rộng góc nhìn của bản thân và có nhiều trải nghiệm mới hơn.

2. Bạn có cơ hội học được một ngôn ngữ mới. Tốt cho não và mở rộng khả năng giao tiếp của bạn với thế giới.

3. Bạn học được cách tự lập, ở Việt Nam cũng học cách tự lập được, nhưng đi du học thì giống như là học cách tự lập, cấp độ "khó" vậy. Tùy vô hoàn cảnh cá nhân bạn, cái này cũng không đúng với tất cả mọi người.

Còn rất nhiều điểm tích cực khác, nhưng nó cũng tùy thuộc vô hoàn cảnh của bạn. Những điều tích cực đó, nhiều khi bạn cũng có thể học được ở Việt Nam nếu bạn đủ chủ động để tìm kiếm được những môi trường phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân bạn.

Nhiều người sẽ đặc biệt thích đi Nhật vì họ yêu mến văn hóa, hay đơn giản là chỉ muốn trải nghiệm.

Bây giờ có Internet rồi, thì chuyện đi du học ở một nước nào khác thực sự không còn quá là một lợi thế cạnh tranh nữa mà mình nghĩ chính sự chủ động của bản thân chúng ta mới là quan trọng.