1. Sách

Ở đâu trong cuốn sách nào?

Có cao nhân nào biết đoạn này nằm trong cuốn sách nào không? Trư Bát Giới là một trong các đồ đệ của Ngộ Không? :D Ảnh của Kafka Bookstore.
Từ khóa: tay_du_ky, tru_bat_gioi, ton_ngo_khong, Sách

Bạn thử tìm trong Tây Du Ký @ thử coi. Mình không chắc lắm.

Trả lời

Bạn thử tìm trong Tây Du Ký @ thử coi. Mình không chắc lắm.

Đâu phải ai cũng có toàn bộ kiến thức. Nhưng việc lấy cái mình ko nắm để làm ví dụ cho những cái mình muốn nói đến, vô tình ý mình ko rõ mà còn làm trò cười cho người khác. Dốt hay nói chữ, âu cũng là cái bệnh ở đời 😂😂

Vậy rốt cuộc nó là cuốn sách nào đếy? 💀
Sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề sư tổ, còn ai là sư phụ của Chu Bát Giới vậy?